Kom tipu pripadate kada je u pitanju rešavanje obaveza i zadataka?

Kom tipu pripadate kada je u pitanju rešavanje obaveza i zadataka?

Postoje dva faktora koja određuju prirodu neke aktivnosti: HITNOST I BITNOST.

Hitno - znači odmah! Hitno je nešto što zahteva da mu se istog trenutka posveti pažnja (npr. telefon koji zvoni). Ljudi vole da rešavaju stvari po hitnom postupku, jer se to radi na licu mesta. Međutim, ono što je hitno može biti nebitno.

Bitno - je ono što je povezano sa rezultatima. Važne aktivnosti/zadaci doprinose Vašoj misiji i pokazuju Vaše vrednosti. Potrebno je mnogo inicijative da bismo se posvetili važnim stvarima.

Radimo na onome što je značajno.

hitno bitno

1. HITNO I BITNO - Krize, gorući problemi, projekti koji se moraju završiti u strogo određenom roku.

Oni moraju biti urađeni i to odmah. Kada su ostvareni, mogu dovesti do značajnih rezultata. Neostvareni, mogu izazvati ozbiljne, neprijatne posledice koje dovode u pitanje dalje angažovanje. Hitne, a važne stvari obično mogu biti veoma stresne.

2. BITNO, A NIJE HITNO - Odnosi sa drugim ljudima, planiranje, rekreacija i zabavne aktivnosti, preventivno održavanje, aktivnosti usmerene na povećanje produktivnosti .

Oni treba da budu obavljeni, ali ne moraju odmah. Ne prave takav pritisak kao oni koji su hitni. Mogu se odložiti na neko vreme, ali ne predugo, jer ubrzo i sami mogu zadobiti hitan status.

3. NIJE BITNO, A HITNO JE - Prekidi, brojni telefonski pozivi, deo pošte, deo sastanaka. Cilj je da nam ovakve aktivnosti oduzimaju što manje vremena.

4. NIJE BITNO I NIJE HITNO - Beznačajni poslovi koji vas čine zauzetim, deo pošte, deo telefonskih razgovora, lenčarenje, zabava. Mogu biti odloženi u vremenu bez posebnih posledica. Stoga neki mogu da se urade i na kraju ili baš kada nema drugog posla.

U praksi je primećeno da ljudi imaju sklonost da se ponašaju u skladu sa nekim od kategorija navedenih iznad!!!

OPCIJA 1 - Neki ljudi troše svu energiju na opciju 1. To su stručnjaci za prevazilaženje kriza, ljudi usmereni na rešavanje problema, oni koji stvaraju pod pritiskom zadatih rokova. Pokazuju tendenciju da svakog dana budu smlaćeni zbog nekog novog problema, dok problemi sustižu jedan drugi.

Jedino olakšanje im predstavlja da rade na projektima koji spadaju u opciju 4. Stoga se njihov obrazac sastoji od trošenja 90% vremena u opciju 1 i 10% u opciju 4. To znači da oni uvek samo reaguju i da imaju malo ili nemaju nimalo vremena da prave planove, procenjuju uspešne ideje ili proširuju svoje kapacitete!

OPCIJA 2 - Ovde spadaju efikasni ljudi koji uspešno organizuju svoje vreme i svoj lični i profesionalni razvoj. To predstavlja suštinu liderstva. Oni imaju viziju daljeg razvoja i šta je to što je za njih i za organizaciju važno.

OPCIJA 3 - Lideri manjih celina, niži menadžment, pokazuju tendenciju da se kreću u okviru ovog kvadrata. U ovom kvadratu lideri se bave poslovima i prioritetima koje su odredili drugi.

OPCIJA 4 - Ovde spadaju oni koji su stalno zauzeti nekakvim poslom. Efikasni lideri se drže podalje od opcija 3 i 4, jer ma koliko da je ono što u njih spada hitno, to jednostavno nije značajno!

Liste HITNO BITNO možete naći u jednom od naša tri planera: TIME planer (planer za bolju organizaciju vremena - osmišljen pre svega kao biznis planer), planer za devojke (planer koji pokriva vaše privatne i poslovne obaveze) i planer za mame (planer koji svakoj mami olakšava plivanje u svakodnevnim obavezama).