Blog

Kom tipu pripadate kada je u pitanju rešavanje obaveza i zadataka?

Kom tipu pripadate kada je u pitanju rešavanje obaveza i zadataka?

Kako da odradite više posla, za manje utošenog vremena? Postoje dva faktora koja određuju prirodu neke aktivnosti: HITNOST I BITNOST. Hitno - znači odmah! Hitno je nešto što zahteva da mu se istog trenutka posveti pažnja (npr. telefon koji zvoni). Ljudi vole da rešavaju stvari po hitnom postupku, jer se to radi na licu mesta. Međutim, ono što je hitno može biti nebitno. Reagujemo na ono što je hitno!