Blog

Prvo putovanje sa bebom - šta sve da ponesem

Prvo putovanje sa bebom - šta sve da ponesem

Sasvim male, tek rođene bebe, ne bi trebalo voditi na put. Beba bi za prvo putovanje trebala imati barem tri meseca. U tom uzrastu polako popušta stres, dete više ne plače toliko, uglavnom duže spava noću, stekli ste rutinu u svojoj novoj ulozi i u principu nema arumenata protiv putovanja sa novorođenčetom.